Stainless Steel Peg Hanger w/ 20 Pegs

: KA7142

Regular price $10.00

{"PU"=>0, "BR"=>0, "CF"=>0, "CR"=>0, "EL"=>0, "WE"=>0, "CE"=>0, "KI"=>0, "HU"=>0, "CI"=>0, "ZR"=>0, "AL"=>20, "AT"=>5, "FR"=>0, "AM"=>25, "BD"=>25, "BT"=>30, "BA"=>15, "BN"=>13, "BE"=>32, "AR"=>0, "BH"=>9, "CD"=>12, "CH"=>29, "CL"=>41, "CC"=>4, "CO"=>16, "CW"=>48, "DD"=>0, "EC"=>32, "FU"=>18, "GA"=>41, "GE"=>21, "GL"=>5, "MP"=>0, "GG"=>13, "HA"=>29, "ZZ"=>0, "HO"=>20, "HM"=>30, "KA"=>47, "KC"=>0, "LC"=>0, "IM"=>0, "PY"=>0, "MA"=>0, "MI"=>27, "MC"=>5, "MV"=>0, "MW"=>0, "MB"=>0, "MO"=>26, "MU"=>4, "MY"=>7, "NU"=>47, "XO"=>0, "HF"=>20, "PK"=>17, "PA"=>0, "PL"=>15, "PP"=>16, "PG"=>17, "PR"=>0, "RM"=>0, "SL"=>28, "SE"=>6, "SH"=>26, "SU"=>9, "SW"=>2, "TT"=>0, "TR"=>15, "WA"=>21, "TE"=>0, "WB"=>42, "WY"=>15, "WI"=>31, "WT"=>26, "WC"=>0} {"PU"=>0, "BR"=>0, "CF"=>0, "CR"=>0, "EL"=>0, "WE"=>0, "CE"=>0, "KI"=>0, "HU"=>0, "CI"=>0, "ZR"=>0, "AL"=>"0", "AT"=>"1", "FR"=>0, "AM"=>"0", "BD"=>"0", "BT"=>"0", "BA"=>"0", "BN"=>"0", "BE"=>"0", "AR"=>0, "BH"=>"1", "CD"=>"0", "CH"=>"0", "CL"=>"0", "CC"=>"1", "CO"=>"0", "CW"=>"0", "DD"=>0, "EC"=>"0", "FU"=>"0", "GA"=>"0", "GE"=>"0", "GL"=>"1", "MP"=>0, "GG"=>"0", "HA"=>"0", "ZZ"=>0, "HO"=>"0", "HM"=>"0", "KA"=>"0", "KC"=>0, "LC"=>0, "IM"=>0, "PY"=>0, "MA"=>0, "MI"=>"0", "MC"=>"1", "MV"=>0, "MW"=>"1", "MB"=>"1", "MO"=>"0", "MU"=>"1", "MY"=>"1", "NU"=>"0", "XO"=>0, "HF"=>"0", "PK"=>"0", "PA"=>"1", "PL"=>"0", "PP"=>"0", "PG"=>"0", "PR"=>0, "RM"=>0, "SL"=>"0", "SE"=>"1", "SH"=>"0", "SU"=>"1", "SW"=>"1", "TT"=>0, "TR"=>"0", "WA"=>"0", "TE"=>0, "WB"=>"0", "WY"=>"0", "WI"=>"0", "WT"=>"0", "WC"=>"1"} {"PU"=>0, "BR"=>0, "CF"=>0, "CR"=>0, "EL"=>0, "WE"=>0, "CE"=>0, "KI"=>0, "HU"=>0, "CI"=>0, "ZR"=>0, "AL"=>"10", "AT"=>"10", "FR"=>0, "AM"=>"10", "BD"=>"10", "BT"=>"10", "BA"=>"10", "BN"=>"10", "BE"=>"10", "AR"=>0, "BH"=>"10", "CD"=>"10", "CH"=>"10", "CL"=>"10", "CC"=>"10", "CO"=>"10", "CW"=>"10", "DD"=>0, "EC"=>"10", "FU"=>"10", "GA"=>"10", "GE"=>"10", "GL"=>"10", "MP"=>0, "GG"=>"10", "HA"=>"10", "ZZ"=>0, "HO"=>"10", "HM"=>"10", "KA"=>"10", "KC"=>0, "LC"=>0, "IM"=>0, "PY"=>0, "MA"=>0, "MI"=>"10", "MC"=>"10", "MV"=>0, "MW"=>"10", "MB"=>"10", "MO"=>"10", "MU"=>"10", "MY"=>"10", "NU"=>"10", "XO"=>0, "HF"=>"10", "PK"=>"10", "PA"=>"10", "PL"=>"10", "PP"=>"10", "PG"=>"10", "PR"=>0, "RM"=>0, "SL"=>"10", "SE"=>"10", "SH"=>"10", "SU"=>"10", "SW"=>"10", "TT"=>0, "TR"=>"10", "WA"=>0, "TE"=>0, "WB"=>"10", "WY"=>"10", "WI"=>"10", "WT"=>"10", "WC"=>"10"}
Buy online

Delivery

In Stock

Shop in-store

In Stock

: General Laundry

: Cheap as Chips

Stainless Steel Peg Hanger w/ 20 Pegs. Great for socks, underwear, hosiery and baby wear.